Rýchle pôžičky online...

Charakteristika rýchlych pôžičiek online.

Hlavné znaky rýchlych pôžičiek online ako finančného produktu, ktorý v súčasnosti naberá na popularite, vychádzajú priamo z jeho názvu. V stručnosti ide teda o pôžičky, ktoré sú žiadateľovi spĺňajúcemu podmienky získania pôžičky poskytnuté rýchlo (zvyčajne v priebehu niekoľkých hodín). A súčasne sú poskytované online, čiže cez internet, čo tiež výrazne prispieva k zvýšeniu rýchlosti vybavenia. Okrem už spomenutých troch kľúčových vlastností, sú rýchle pôžičky online charakterizované ako:

Vyberte si vami požadovanú sumu pôžičky a dobu splatnosti podľa vaších potrieb a požiadajte o rýchlu pôžičku online u nás na Moja-Pozicka.sk.

Čo je pôžicka?

Pod pôžičkou sa dá v jednoduchosti rozumieť poskytnutie peňazí veriteľom dlžníkovi, na vopred dohodnutý čas, vo vopred dohodnutej výške a za vopred dohodnutých podmienok. Mnoho ľudí sa domnieva, že pôžičky sú poskytované v nebankovom sektore, a že úvery zase poskytujú len banky. Nieje to úplne tak, z praktického hľadiska je úver v podstate totožný s pôžičkou, aj preto banky niekedy nazývajú svoje úverové produkty pôžičkami.

Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov 129/2010 Z. z uvádza následovnú definíciu spotrebiteľského úveru:
„Spotrebiteľským úverom na účely tohto zákona je dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi.“

Rýchla pôžička online je veľmi obľúbená ako pôžička pred výplatou, na preklenutie obdobia, kedy sú potrebné peniaze, ale výplata príde na účet až o niekoľko dní alebo týždňov.

Prečo sú rýchle pôžičky rýchle?

Rýchle vybavenie je dané znížením množstva požadovaných dokumentov potrebných na preverenie aspoň základnej platobnej schopnosti klienta od žiadateľa o pôžičku na minimum. To ušetrí žiadateľovi čas potrebný na zabezpečenie týchto dokumentov a poskytnutie ich veriteľovi. Tým, že veriteľ má k dispozícii menej dokumentov na preverenie, zaberie mu preverovanie menej času. Klient tak môže mať pôžičku schválenú v ideálnom prípade do niekoľkých minút.

Ďalším faktorom prispievajúcim k rýchlemu vybaveniu je fakt, že nemusíte nikam chodiť. Všetko vybavíte pohodlne cez internet.

Čo znamená, že sú tieto pôžičky „online”?

Všetko v spojitosti s pôžičkou, od žiadosti až po prevod peňazí, vybavíte cez internet z pohodlia vášho domova a bez nutnosti osobného stretnutia.

 

Moja-Pozicka.sk poskytuje rýchle pôžičky online.

image
SSL Certifikat

Vytvorilo www.ideya.sk