Rýchle pôžičky online...

Časté otázky o rýchlej pôžičke.

Ako môžem požiadať o pôžičku?

Požiadať o rýchlu pôžičku online je veľmi jednoduché. Na stránke moja-pozicka.sk si vyberiete pomocou posuvníkov výšku pôžičky a dobu splatnosti pôžičky. Po kliknutí na tlačidlo „Požiadať o pôžičku“ sa otvorí jednoduchý online formulár. Po jeho vyplnení nám Vaša žiadosť o pôžičku príde a my Vašu požiadavku o rýchlu pôžičku spracujeme. V prípade, ak pôjde o Vašu prvú pôžičku od nás, môžeme od Vás požadovať dokumenty potrebné pre schválenie pôžičky. Po schválení rýchlej pôžičky Vám pošleme peniaze ihneď na Váš účet.

Som tu prvý krát a som rozhodnutý požiadať o pôžičku. Koľko najviac dostanem?

Vážime si Váš záujem o pôžičku od moja-pozicka.sk. Všetkým novým klientom, ktorí u nás ešte nemali žiadnu pôžičku, poskytujeme prvú a druhú pôžičku v maximálnej hodnote 100€. Ak prvé dve pôžičky splatíte riadne a včas, budete mať možnosť získať ďalšie pôžičky až do výšky 200€.

Aké podmienky musím splniť aby som dostal online pôžičku?

Podmienkami na schválenie rýchlej pôžičky online sú – vek žiadateľa nad 18 rokov, žiadateľ musí byť vlastníkom bankového účtu, na ktorý sa má pôžička poslať. Ďalej na vás nesmú byť vedené exekúcie a mali by ste byť zamestnaný v Slovenskej Republike. Avšak nevyžadujeme potrvdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, tiež nepotrebujete ani ručitela. Každý žiadateľ je povinný uviesť v žiadosti pravdivé údaje. V prípade uvedenia nepravdivých údajov, môže byť takéto konanie považované za trestný čin.

Som dôchodca, dostanem od vás pôžičku?

Nie, dôchodcom a nezamestnaným pôžičky neposkytujeme. Jednou z podmienok pre získanie rýchlej pôžičky je aktuálny príjem zo zamestnania.

Môžem dostať pôžičku ak som nezamestnaný?

Nie, nezamestnaným a dôchodcom pôžičky neposkytujeme. Jednou z podmienok pre získanie rýchlej pôžičky je aktuálny príjem zo zamestnania.

Čo ak som na materskej dovolenke?

Ženám na materskej ani rodičom na rodičovskej dovolenke pôžičky neposkytujeme.

Mám záujem o pôžičku, ale potrebujem ju rýchlo. Je nutné osobné stretnutie na pobočke?

Žiadosť o rýchlu pôžičku je možné odoslať len cez internet prostredníctvom online formulára na webstránke moja-pozicka.sk bez nutnosti návštevy pobočky. S nami vybavíte celú pôžičku cez internet z pohodlia vášho domova.

Môžem si požičať aj viac ako 100€, ak ide o moju prvú pôžičku?

Každý nový klient má nárok požiadať o prvú a druhú pôžičku v maximálnej hodnote 100€. Ak prvé dve pôžičky splatíte riadne a včas, budete mať možnosť získať ďalšie pôžičky až do výšky 200€.

Môžem požiadať o pôžičku s tým, že peniaze by boli prevedené na účet niekoho z mojej rodiny alebo na účet niekoho iného?

Tento postup nieje možný. Žiadateľ musí byť vlastníkom účtu, na ktorý sa pôžička poskytuje. Vašu pôžičku však môžete použiť na čokoľvek, takže peniaze môžete poslať z vašho bankového účtu niekomu z vašej rodiny, prípadne aj komukoľvek inému.

Čo ak o pôžičku požiadam v pondelok večer, ale peniaze mi od vás prídu na účet až v utorok? Zmení sa aj dátum splatnosti mojej pôžičky o jeden deň?

V takomto prípade sa vám automaticky posúva deň splatnosti pôžičky. Splatnosť rýchlej pôžičky sa počíta odo dňa nasledujúceho po dni, kedy boli peniaze odoslané na váš účet. Takže neprídete ani o deň lehoty vašej pôžičky a peniaze môžete mať k dispozícii tak dlho, ako ste si vyžiadali.

Ako rýchlo dostanem peniaze?

V prípade, že máte svoj účet vedený vo VÚB, Tatra Banke alebo v Slovenskej Sporiteľni, budú vám peniaze pripísane na účet do niekoľkých minút od schválenia vašej žiadosti. Dĺžka schvaľovania žiadosti o pôžičku závisí od toho, kedy nám pošlete potrebné dokumenty e-mailom. Ak máte účet v inej banke, tak vám môžu byť peniaze pripísané na účet v následujúci deň po odoslaní peňazí na Váš účet.

Kedy musím splatiť moju pôžičku?

Vašu pôžičku môžete splatiť kedykoľvek do dátumu splatnosti, bez poplatkov za predčasné splatenie. Najneskôr však v dátum splatnosti.

Zabudol som lehotu, dokedy mám vrátit pôžičku, ako zistím dátum splatnosti mojej pôžičky?

Na našej stránke moja-pozicka.sk vpravo hore je možnosť prihlásiť sa k vášmu internetovému účtu zadaním vašej emailovej adresy a hesla. Všetky informácie o svojej pôžičke zistíte pohodlne z vášho domova po prihlásení sa k tomuto účtu, vrátane dátumu splatnosti vašej pôžičky.

Ako mám splatiť moju pôžičku?

Vašu rýchlu pôžičku môžete splatiť dvomi spôsobmi:

  1. Priamym vkladom v banke na náš účet.
  2. Prevodom cez internet banking.

Aby sme vašu platbu zaevidovali správne, použite prosím nasledujúce hodnoty pre variabilný a konštantný symbol:

Variabilný symbol: Použite číslo vašej pôžičky.
Konštantný symbol: 0168

Bankové účty pre splatenie vašej pôžičky:
VÚB: 3209074653 / 0200 (IBAN: SK41 0200 0000 0032 0907 4653)
Tatra Banka: 2922904646 / 1100 (IBAN: SK41 1100 0000 0029 2290 4646)
Slovenská Sporiteľňa: 5050183565 / 0900 (IBAN: SK32 0900 0000 0050 5018 3565)

Pre urýchlenie platby odporúčame použiť ten z naších bankových účtov, ktorý je vedený v rovnakej banke ako Váš účet.
V prípade, keď nemáte účet vo VÚB, Tatra Banke alebo SLSP, potom môžete pre uskutočnenie platby použiť ľubovoľný z našich bankových účtov uvedených vyššie.

Môžem moju pôžičku splatiť ešte pred dátumom splatnosti?

Pôžičku je možné splatiť kedykoľvek pred dátumom splatnosti, bez poplatkov za predčasné splatenie. Suma na splatenie je v tomto prípade nemenná a zostáva v pôvodnej hodnote.

Čo sa stane, keď nezaplatím pôžičku v lehote splatnosti?

Pôžičku je potrebné uhradiť načas. V prípade nesplatenia pôžičky počas doby splatnosti dlžníka kontaktujeme (emailom). V prípade, ak nesplníte svoju povinnosť vrátiť poskytnutú pôžičku načas, vznikne Vám povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu a úroky z omeškania podľa všeobecných zmluvných podmienok.

Môžem požiadať o ďalšiu pôžičku, pokiaľ som nezaplatil predchádzajúcu pôžičku?

V prípade, ak nemáte splatenú vašu súčasnú pôžičku, ďalšiu pôžičku Vám nie je možné schváliť. Musíte teda najskôr splatiť svoju nesplatenú pôžičku a až potom môžete dostať ďalšiu pôžičku.

To znamená, že ďalšiu pôžičku môžete dostať ešte v ten istý deň, kedy obdržíme splátku vašej predchádzajúcej pôžičky na náš účet v plnej výške.

Ručím za pôžičku svojim bytom alebo domom?

Naša spoločnosť nevyžaduje pri poskytovaní pôžičiek ručenie bytom, domom alebo inou nehnuteľnosťou.

Ako si overíte, že som skutočne vlastníkom bankového účtu?

Pokiaľ chcete, aby boli peniaze poskytnuté na Váš účet, je potrebné aby sme mali istotu, že účet patrí Vám a je funkčný. Preto je nevyhnutné tesne pred poskytnutím pôžičky, aby ste odoslali 1 cent na niektorý z našich účtov. Na odoslanie 1 centu Vás vyzveme až vtedy, keď budete mať pôžičku tesne pred schválením. Po overení Vášho účtu Vám ihneď poskytneme požadovanú sumu pôžičky.

Čo ak nestíham pôžičku splatiť v dohodnutom termine?

V tomto prípade máte možnosť predĺžiť si pôžičku o ďalších 15 dní. Na predĺženie pôžičky je však nutné uhradiť poplatok za predĺženie v závislosti od výšky vašej pôžičky. O predĺženie splatnosti pôžičky musíte požiadať najmenej dva dni pred aktuálnym dátumom splatnosti.

Prehľad poplatkov za predĺženie:

Požičaná suma: (€) 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Poplatok za predĺženie: (€) 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Čo sa stane ak pôžičku nezaplatím vôbec?

Najskôr sa snažíme s každým dlžníkom dohodnúť, tak aby dlh uhradil čo najskôr, prípadne môžeme vypracovať náhradný splátkový kalendár pre oneskorené splatenie pôžičky. Poskytnutú pôžičku nevymáhame ihneď ako ste sa dostali do omeškania. Nezaplatením pôžičky načas sa váš dlh zvyšuje. Ak však ani po mimosúdnom pokuse o vyriešenie veci nezaplatí dlžník svoj dlh, pristúpime k súdnemu vymáhaniu pohľadávky. V takomto prípade môže byť na dlžníka podané aj trestné oznámenie.

Zabudol som heslo na prihlásenie do klientského rozhrania. Čo mám robiť?

Požiadajte o nové heslo na tejto stránke: zabudnuté heslo. Následne vám príde vaše nové (náhodne vygenerované) heslo na email a hneď sa môžete prihlásiť do klientskeho rozhrania. Tu si potom môžete toto heslo upraviť podľa svojich predstáv na také, ktoré si ľahko zapamätáte.

image
SSL Certifikat

Vytvorilo www.ideya.sk