Rýchle pôžičky online...

Pôžičky bez registra. Časť I.

Moja-Pozicka.sk vám môže poskytnúť pôžičku aj keď máte záznam v úverovom registri. Požiadajte o rýchlu pôžičku online.

Na Slovensku v súčasnosti existujú viaceré možnosti pre banky a iné finančné domy ako si rýchlo preveriť platobnú disciplínu žiadateľov o pôžičku, úver či leasing. Veľmi efektívnym nástrojom sa v zahraničí a neskôr aj na Slovensku ukázali byť úverové registre. Úverové registre ako databáza historických informácii o dlžníkoch prináša výhody pre veriteľov, ale aj pre žiadateľov o pôžičky. Obe strany môžu z úverových registrov benefitovať z viacerých hľadísk. Vzorní dlžníci sa jednak budú môcť dostať k svojej pôžičke alebo k inému finančnému produktu oveľa rýchlejšie, pretože finančná inštitúcia potrebuje menšie množstvo dokladov na ohodnotenie bonity klienta. A tiež budú môcť žiadatelia dostať úver a pôžičky s nižšími úrokovými sadzbami, akoby za odmenu za svoju predošlú platobnú disciplínu.


Ale čo ľudia, ktorí sa v minulosti oneskorili s jednou alebo dvoma splátkami a majú o tom záznam v úverovom registri? To, že nemusí ísť hneď o špekulantov, alebo podvodníkov chápu aj niektoré banky.Tie môžu v prípade, keď klient mešká s jednou splátkou inej finančnej inštitúcii, privrieť pri posudzovaní žiadosti o pôžičku oči, ale dlžník musí danú splátku vyrovnať ešte pred poskytnutím novej pôžičky.


Iná situácia môže nastať napríklad ak žiadateľ v čase keď v banke “A“ žiada o pôžičku, už má inú pôžičku v banke “B” a túto spláca z iného bankového účtu. Banka “A“ o tejto skutočnosti nemusí vedieť. Táto sa o tom ale dozvie, keď žiadateľ požiada o pôžičku v banke “A“ a dá aj súhlas s preverením v úverovom registri. Ak by banka z úverového registra zistila negatívne informácie, mohla by žiadateľovi o pôžičku požičať len menšiu sumu, prípadne zvýšiť úrokovú sadzbu, alebo v krajnom prípade mu nepožičať vôbec.
Žiadateľ má samozrejme právo banke súhlas na preverenie v registri nedať, v tom prípade bude však banka voči takémuto klientov hneď ostražitejšia.


Nebankové inštitúcie, si môžu pravidlá hodnotenia žiadaťeľov o pôžičku nastaviť v týchto prípadoch úplne inak ako banky, individuálne. Väčšinou sú k takýmto klientom ústretovejšie, kedže sú ochotné znášať o niečo väčšie riziko ako banky a tolerujú viaceré menšie prehrešky zaznamenané v úverovom registri, alebo úverový register dokonca pri vyhodnocovaní žiadosti o pôžičku nekontrolujú vôbec. Nebankové spoločnosti tak môžu poskytovať aj pôžičky bez preverovania registra. Toto zvýšené riziko si však kompenzujú napríklad nižšou maximálnou hodnotou pôžičky, prípadne si toto rizko môžu premietnuť aj do úrokových sadzieb.

Pokračovať na 2. stranu >>>

image
SSL Certifikat

Vytvorilo www.ideya.sk