Rýchle pôžičky online...

Pôžičky bez registra. Časť II.

Banky teda pripisujú dátam z úverového registra pri rozhodovaní o poskytnutí alebo neposkytnutí pôžičky veľký význam. V hodnotiacom modely žiadateľa o pôžičku patria u bánk k tým najdôležitejším informáciám. Sú aj prípady, keď banka zamietla žiadosť o hypotéku žiadateľovi, ktorý s omeškaním spláca iný úver v inej banke. Dochádza k tomu z toho dôvodu, že v úverovom registri bánk sú evidované záznamy po celú dobu splácania pôžičky, plus päť rokov po dátume splatnosti.


Ďalším nástrojom, ktorý banky používajú pri preverovaní žiadateľov o pôžičku alebo úver, je preverovanie informácií so Sociálnou Poisťovňou. Táto disponuje veľkým množstvom informácií o mzdách a zamestnávateľoch žiadateľov o pôžičky. Takže je pre banku jednoduchšie identifikovať potenciálnych špekulantov, ktorý si napríklad nepravdivo prifarbili výšku svojích príjmov v žiadosti o pôžičku.


Okrem bankového úverového registra existuje na slovensku aj nebankový úverový register, ktorý vytvorili veľké nebankové splátkové spoločnosti. Tento funguje podobne ako bankový úverový registrer, avšak v nebankovom registri sa zbierajú dáta iba pri závažnom porušení zmluvných podmienok pôžičiek klientami. To znamená, že nielen banky, ale aj niektoré nebankové finančné domy, majú možnosť si pri hodnotení žiadateľov o pôžičku či leasing preveriť do určitej miery ich historické záznamy pri splácaní pôžičiek.


Úverové registre by nemali byť pre čestných ľudí žiadny strašiak, i keď vzbudzujú u žiadateľov o pôžičky rešpekt, kedže si nechcú zatvoriť dvere v bankách v prípade, že by žiadali v budúcnosti o pôžičku, úver alebo hypotéku znovu. Ak sa žiadateľ o pôžičku v minulosti omeškal so splátkami pôžičky, úveru alebo iného finančného produktu, je viac pravdepodobné že novú pôžičku dostanete jednoduchšie a rýchlejšie u nebankovej inštitúcie, ktoré sú vo všeobecnosti tolerantnejšie voči týmto prehreškom. Každá minca má ale dve strany, kedže sa jedná zvyčajne o rizikovejších žiadateľov, je tu treba opodstatnene rátať s o niečo vyššou úrokovou sadzbou a RPMN.


Moja-Pozicka.sk poskytuje rýchle pôžičky online.

<<< Vrátiť sa na 1. stranu

kontakt
SSL Certifikat

Vytvorilo www.ideya.sk