Rýchle pôžičky online...

Reprezentatívny príklad výpočtu RPMN

Definícia

Zákon 129/2010 Z.z. o o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov definuje rovnicu pre výpočet RPMN následovne:
“Základnou rovnicou, ktorá vyjadruje ročnú percentuálnu mieru nákladov, kladie do rovnováhy na ročnom základe celkovú súčasnú hodnotu čerpaných prostriedkov na jednej strane a celkovú súčasnú hodnotu splátok a platieb poplatkov na strane druhej, je:

vzorec na výpočet RPMN

Význam symbolov:

Príklad výpočtu

Zadanie:

Nech si pán Jozef požičia 100.00 € na dobu 31 dní. Splátku úveru uhradí jednorazovo na konci úverového obdobia, čiže 31 dní od poskytnutia úveru. Nezaplatí žiaden poplatok za vedienie účtu ani za predčasné splatenie úveru. Na konci úverového obdobia uhradí vopred jasne dohodnutú fixnú splátku 131.90 €.

Výpočet:

RPMN = (((splátka/požičaná suma)^(365/dĺžka pôžičky v dňoch))-1)*100
RPMN = (((131.90/100)^(365/31))-1)*100
RPMN = (((131.90/100)^(365/31))-1)*100
RPMN = 2504.87%

Na moja-pozicka.sk si žiadateľ vyberie výšku pôžičky a dobu splatnosti pôžičky a okamžite vidí koľko presne vráti. Táto suma je konečná a nemenná.

Výška RPMN do veľkej miery teda závisí aj od dĺžky pôžičky. Preto pri krátkodobých pôžičkách na niekoľko dní tak môže výsledná hodnota RPMN rapidne stúpať.

image
SSL Certifikat

Vytvorilo www.ideya.sk