Rýchle pôžičky online...

RPMN a rýchle pôžičky online.

Rýchle pôžičky online sú špecifickým typom pôžičky v tom, že sú poskytované na veľmi krátke obdobie, ktoré je udávané v dňoch a šplhá sa k maximu jedného mesiaca a tiež tým, že cieľom je poskytnúť tieto pôžičky rýchlo (najčastejšie ako pôžicku pred výplatou). Ostatné spotrebiteľské úvery a pôžičky sú väčšinou splácané niekoľko mesiacov, prípadne aj rokov. Aj preto je dôležité stručne objasniť naším klientom pozadie hodnôt RPMN a umožniť tak robiť informované rozhodnutia v spojitosti so svojimi financiami.


Podľa zákona 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov je RPMN definovaná: “Ročnou percentuálnou mierou nákladov celkové náklady spotrebiteľa spojené so spotrebiteľským úverom, vyjadrené ako ročné percento z celkovej výšky spotrebiteľského úveru podľa § 19,.”


Výška RPMN je teda u rýchlych pôžičiek online ovplyvnená hlavne už spomenutou krátkodobosťou týchto pôžičiek a rýchlosťou poskytnutia pôžičky. Portál Moja-Pozicka.sk zameriavajúci sa na poskytovanie rýchlych pôžičiek online sa v snahe výjsť v ústrety žiadateľom o pôžičku a poskytnúť túto pôžičku čo najrýchlejšie, výrazne zmenšil počet požadovaných dokumentov od žiadateľa, ktoré sú požadované pri vyhodnocovaní žiadostí pôžičku. Značne sa tak žiadateľovi skracuje čas na získavanie a poskytnutie týchto dokumentov a veriteľovi sa zase skracuje čas na spracovanie týchto dokumentov, čo v konečnom dôsledku znamená, že rýchle pôžičky online by mali byť naozaj rýchle, zväčša scvhálené v priebehu jedného dňa.


S menším množstvom poskytnutých dokumentov žiadateľa o pôžičku v snahe urýchliť proces poskytnutia pôžičky však klesá úroveň preverenia schopnosti žiadateľa splatiť pôžičku včas a tým pre poskytovateľa rýchlych pôžičiek narastá riziko. Poskytovatelia rýchlych pôžičiek online majú obmedzené pole možností ako toto riziko aspoň do prijateľnej miery znížiť, preto ak chcú žiadateľovi výjsť v rýchlosti poskytnutia pôžičky v ústrety, musia toto zvýšené riziko do určitej miery kompenzovať. Zväčša sa takéto riziko premietne aj do ceny pôžičky a teda ja RPMN. O tom by seriózna finančná inštitúcia mala svojho klienta informovať v podobe údaja o RPMN v zmluve alebo zmluvných podmienkach, ale napríklad aj uvádzaním konečných súm bez skrytých dodatočných poplatkov. U nás vidíte presne sumu, ktorú si požičiavate a presne sumu, ktorú vrátite ihneď pri výbere rýchlej pôžičky. Preto z tohoto pohľadu nieje údaj RPMN až taký významný, ako je tu napríklad u vyšších a dhlšie splácaných bankových úveroch, kde sa k výslednej sume, ktorú vrátite dostane človek len zdĺhavými prepočtami.


Výška RPMN je dôležitý ukazovateľ, ktorý si treba všímať pri výbere pôžičky, no pre spotrebiteľa nemusí byť vždy najvýhodnejšia pôžička s najnižšou hodnotou RPMN. Do veľkej miery záleží od potrieb žiadateľa o pôžičku. Mnohí žiadatelia potrebujú pôžičku rýchlo a preto napríklad v tomto prípade môže mať pre nich rýchlosť väčší význam ako RPMN. V týchto prípadoch je tiež dôležité pre žiadateľa premyslieť si výšku potrebnej pôžičky, či bude mať dostatok zdrojov túto pôžičku včas splatiť a tiež pre veriteľa preveriť si aspoň do určitej miery žiadateľovu schopnosť požadovanú pôžičku splatiť. Tiež je pri výbere pôžičky dôležité si uvedomiť, že nemá zmysel porovnávať pôžičky na základe RPMN ak majú tieto pôžičky rozdielnu výšku alebo dobu splatonsti. Ak sú rozdielne vstupné údaje pre výpočet RPMN (napr. doba splácania, suma, atď...) bude aj výsledná hodnota RPMN iná.

 

Pokračovať na 2. stranu >>>

image
SSL Certifikat

Vytvorilo www.ideya.sk